TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI VÀ HỘI NGHỊ CALLARY

Địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Tp.HCM

Email: event@callary.vn

Điện thoại:

(+84 28) 38 43 5556

(+84 28) 38 43 5557

Liên hệ